Realizacje

 • Obiekty użyteczności publicznej:
  1. Projekt nadbudowy budynku Urzędu Skarbowego przy ul. Sikorskiego 19 w Brodnicy,
  2. Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Przykop 57 w m. Brodnica,
  3. Projekt budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Przykop 57 w m. Brodnica,
  4. Projekt budynku usługowego przy ul. Kolejowej 7A w m. Jabłonowo Pomorskie,
  5. Projekt budynku magazynowego przy ul. Podgórnej 80 w m. Brodnica,
  6. Projekt budynku usługowego – salon maszyn rolniczych ,, ROLKAM” z zapleczem socjalnym w m. Grzybno, w gminie Bobrowo,
  7. Projekt budynku magazynowego w m. Konojady, w gminie Jabłonowo Pomorskie,
  8. Projekt N.Z.O.Z. Zespół Lekarski „MEDICUS” przy ul. Wolności 15 w m. Wąbrzeźno,
  9. Projekt przychodni weterynaryjnej „CENTRUM” przy ul. Żwirki i Wigury 2 w m. Brodnica,
  10. Projekt Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Podgórnej 67A w m. Brodnica,
  11. Projekt budynku produkcyjnego, budynku usługowo – socjalno – mieszkalnego z infrastrukturą w m. Kolonia Osiek, gmina Osiek,
  12. Projekt budynku magazynowego przy ul. Podgórnej 38A w Brodnickich Zakładach Żelatyny.
 • Budynki inwentarskie
  1. Budynek obory z halą udoju w m. Strzygi, w gminie Osiek,
  2. Budynek obory z halą udoju w m. Łapinóż, w gminie Osiek,
  3. Projekt budynku obory z halą udoju w m. Zembrze, w gminie Brzozie,
  4. Projekt obory w m. Jastrzębie, w gminie Bartniczka,
  5. Projekt budynku chlewni w m. Wielkie Leźno, w gminie Brzozie,
  6. Projekt budynku chlewni w m. Stare Świerczyny, w gminie Bartniczka,
  7. Projekt budynku chlewni na głębokiej ściółce w m. Bartniczka, w gminie Bartniczka,
 • Budynki mieszkalne
  1. Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Wybudowanie Michałowo,
  2. Projekt budynku mieszkalnego w m. Obórki, w gminie Osiek.
 • Obiekty budowlane
  1. Projekt elektrowni wiatrowej w m. Bukowiec, gm. Jabłonowo Pomorskie
 • Przechowalnie owoców
  1. Projekt budynku przechowalni owoców i wiaty na opakowania z zapleczem socjalno – biurowym w m. Zduny, gm. Świedziebnia
 • Projekty w budowie
  1. Projekt budynku usługowego – gabinetów stomatologicznych z zapleczem przy ul. Grudziądzkiej w m. Wąbrzeźno.
  2. Projekt budynku usługowego z zapleczem socjalnym w m. Brzozie, w gminie Brzozie,
  3. Projekt budynku o funkcji gastronomiczno-hotelowej w m. Strzygi, w gminie Osiek,
  4. Projekt budynku chlewni na głębokiej ściółce w m. Grążawy, w gminie Bartniczka.

Szczegóły wybranych realizacji: